Llibre Unes Espardenyes de Jaragua portada Imag Impressions
Llibre Unes Espardenyes de Jaragua solapa Imag Impressions
Llibre Unes Espardenyes de Jaragua interior Imag Impressions

CLIENT:
GRUP POÈTIC ARGILA DE L’AIRE

Disseny, maquetació i impressió del llibre infantil “Unes espardenyes de jaragua”,
escrit per M. Carmen Sáez i que pertany a la col·lecció narrativa de Els Libres de l’Argila.