Estudi i disseny de tota la identitat corporativa de l’empresa, targetes, cartes, sobres, bosses.