CLIENT: FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Disseny i impressió d’una guia informativa i diferents fullets explicatius dels Planes d’Estudi, Graus i Postgraus.

Diseño e impresión de una guía informativa y distintos folletos explicativos de los Planes de Estudio, Grados y Postgrados. | IMAG Impressions, tu imprenta sostenible
Presentación y Diseño e impresión de una guía informativa y distintos folletos explicativos de los Planes de Estudio, Grados y Postgrados. | IMAG Impressions, tu imprenta sostenible
Recursos Humanos, Diseño e impresión de una guía informativa y distintos folletos explicativos de los Planes de Estudio, Grados y Postgrados. | IMAG Impressions, tu imprenta sostenible
Bienestar Social. Diseño e impresión de una guía informativa y distintos folletos explicativos de los Planes de Estudio, Grados y Postgrados. | IMAG Impressions, tu imprenta sostenible
Sociología. Diseño e impresión de una guía informativa y distintos folletos explicativos de los Planes de Estudio, Grados y Postgrados. | IMAG Impressions, tu imprenta sostenible