Cartells realitzats per a diferents clients i/o actes, com a fires, concursos, seminaris, concerts

Disseny de Cartelleria exclusiu i totalment personalitzat | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible
Disseny de Cartelleria exclusiu i totalment personalitzat. Fira de la Placeta | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible
Disseny de Cartelleria exclusiu i totalment personalitzat. Adaptat a les teues necessitats. Concurs Booktrailer | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible
Disseny de Cartelleria compromés amb la cultura i totalment personalitzat | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible
Disseny de Cartelleria en diferents formats, ajustat a les teues necessitats. Universitat de València | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible
Disseny de Cartelleria en diferents estils, ajustat a les teues necessitats. Universitat de València | IMAG IMPRESSIONS, la teua impremta sostenible