Estudi i disseny de la imatge del 2020 per a la nostra empresa.
Elaboració del Calendari de paret, amb stickers a l’interior per a marcar els dies importants, i de la papereria.

Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de paret 2020 IMAG Impressions
Calendari de taula 2020 IMAG Impressions
Papereria 2020 IMAG Impressions