Estudi i disseny de la imatge del 2017 per a la nostra empresa.
Elaboració del Calendari de paret, papereria i el cartell exterior.